Señorita – סניוריטה Lyrics

אף פעם לא ידעתי אהבה
אף פעם לא הרגשתי אכזבה
רבות היו ורצו בי
ואני לא השבתי אהבה

גם לא למענך סניוריטה
לא אוותר על השירים
גם לא למענך סניוריטה
לא אוותר על השירים
רק את השירים אני אהבתי מעודי
המוסיקה תמיד היא נשמה לי
רק את השירים אני אהבתי מעודי
המוסיקה תמיד היא נשמה לי
המוסיקה תמיד היא נשמה לי

אף פעם לא הייתה לי מחשבה
לומר שלום לאהבה
גם אם עוד רבות ירצו בי
אוהב תמיד יותר את השירה
אוהב תמיד יותר את השירה

גם לא למענך סניוריטה
לא אוותר על השירים
גם לא למענך סניוריטה
לא אוותר על השירים
רק את השירים אני אהבתי מעודי
המוסיקה תמיד היא נשמה לי
רק את השירים אני אהבתי מעודי
המוסיקה תמיד היא נשמה לי

גם לא למענך סניוריטה
לא אוותר על השירים
גם לא למענך סניוריטה
לא אוותר על השירים
רק את השירים אני אהבתי מעודי
המוסיקה תמיד היא נשמה לי
רק את השירים אני אהבתי מעודי
המוסיקה תמיד היא נשמה לי
המוסיקה תמיד היא נשמה לי

Categorized in: