Doppybeatz Lyrics

Ubaba ulala nami

Ulala nami
Mama ubab’ ulala nami
Ubab’ ulala nami
Ubab’ ulala nami
Ngithi mama ubab’ ulala nami (Mama)
Ngicel’ ungincede mama (Mama)
Ningibophel’ ubaba (Mama ubab’ ulala nami)

Sengifana nomunt’, oganile lay’khaya (Mama)
Ngicel’ ungincede mama (Mama)
Ningibophel’ ubaba (Mama ubab’ ulala nami)
Ngithi mama ubaba ulala nami (Mama)
Ubab’ ulala nami (Mama)
Ubaba ulala nami (Mama ubab’ ulala nami)
Ngithi mama ubaba ulala nami
Ngicel’ ungincede mama (Mama)
Ningibophel’ ubaba (Mama ubab’ ulala nami)
Sengifana nomunt’, oganile lay’khaya (Mama)

Categorized in: